O editorce

Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.

Vystudovala jsem filosofii a estetiku na FF UK, doktorát zaměřený na didaktiku filosofie jsem obhájila na Katedře pedagogiky FF UK. Od roku 2013 vyučuji s kolegou Matějem Králem oborovou didaktiku v rámci Ústavu filosofie a religionistiky a pořádám tamtéž kurzy dalšího vzdělávání pro středoškolské učitele filosofie a společenských věd, včetně kurzů vedených německými didaktiky filosofie Michaelem Wittschierem a Markusem Tiedemannem. V současné době učím výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základní na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích.

Absolvovala jsem základní i lektorský kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a některé letní školy. Dříve jsem působila ve Sdružení TEREZA jako lektor a metodik environmentální výchovy (pracovní listy pro program Ekoškola, Les ve škole – škola v lese). Editorsky a autorsky jsem se podílela na knize Tři kroky k aktivnímu vyučování. Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ (Portál, 2013).

Úvod > O editorce