Obsah knihy

Úvodní studie 
Současná situace v České republice — 9
Myšlení jako předmět filosofie — 13
Analýza RVP-G z hlediska výuky filosofie — 17
Vlastní návrh filosofických kompetencí — 23
Německo — 27

ANTOLOGIE
Koncepce výuky filosofie
Ekkehard Martens: Metodika výuky etiky a filosofie. Filosofické myšlení jako elementární kulturní technika — 38
Anita Röschová: Zaměření na kompetence ve výuce filosofie a etiky — 60

Markus Tiedemann: Problémově zaměřená didaktika filosofie — 87
Rolf Sistermann: Smysl života. Problémově zaměřený výukový blok podle bonbónového modelu — 100
Johannes Rohbeck: Metody výuky filosofie a etiky — 111

Metody pro výuku filosofie
Helmut Engels: „Předpokládejme, že…“ Myšlenkové experimenty z didaktického hlediska — 132
Christian Gefert: Didaktika filosofického divadla — 143
Michael Wittschier: Sókratovský rozhovor — 151
Barbara Brüningová: Filosofické myšlení na druhém stupni a střední škole. Metody a prostředky — 154
Volker Haase: Písemná argumentace ve vyšších ročnících gymnázia. Elementární vytváření kompetence a hodnocení zaměřené na výstup — 162
Michael Wittschier: Metody pro porozumění textu, psaní a diskusi — 172

Hodnocení ve výuce — 218
Donat Schmidt a Peter von Ruthendorf: Hodnocení a slovní hodnocení ve výuce filosofie — 218

Rejstřík — 256
Resumé/Summary — 259

——————————————————————

E-knihu lze zakoupit za manipulační poplatek v e-shopu.

Úvod > Obsah knihy