Vydavatelství FF UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů. Knižní publikace vycházejí v sedmi edičních řadách: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (reprezentativní práce všech společenskovědních oborů), Fontes (historické práce), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání), Medium (středověké texty v kvalitních překladech), Mnemosyne (uměnovědné práce), Trivium (práce z filologických a filozofických oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále vydává patnáct časopiseckých titulů a distribuuje publikace a časopisy připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty, včetně filozofických a filologických periodik Acta Universitatis Carolinae.

E-shop FF UK v současnosti nabízí více než 1300 knih, časopisů a e-publikací skladem.

Web:

https://books.ff.cuni.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Úvod > Vydavatelství FF UK